Dovlet_Ashyrovv [offical]

Youtube kanaly Dowlet_Ashyrovv [offical]-Maysam (guitar version)
Salam govmysynyz hormatly agzalar we myhmanlr Dovlet_Ashyrovv [offical] Youtube kanalynda Dovlet Ashyrovvyn Maysa diyen gitara aydymyny dinlap bilersiniz we like goyup agza bolmagynyzy hayysh edyaris .

https://www.youtube.com/channel/UCrjiu33-L5K05OYxBY3juyQ

Dowamy »

46 1
Täzelikler, 2 weeks ago


Nvidia high definition audio

Salam govmysynyz aranyzda bilyaniniz bamy Nvidia hihg definition audio ny nirden skchat edip ustanovka etse bolya windows 7 32 bit un Udalit edipdrn bilman bilseniz yazayyn

Dowamy »

116 10
Tehnologiýa, 2 weeks ago


"Ýok!" diýmäni başar!

Öz pikiriňi gazapsyz we ynamly goramagyň düzgünleri: Ilki bilen özüň näme işleýänligiňi bil we öz pikiriňi açyk aýt.

Ýatda sakla! Eger-de sen näme işleýänligiňi anyk bilmeseň, saňa täsir etmek aňsat bolar.

+Diňe "Ýok" diýip boýun gaçyr!
+Boýun gaçyr we git: "Men islämok. Men öýe gitmeli".
+Boýun gaçyr we...

Dowamy »

179 15
Täzelikler, 2 weeks ago


Youtube kanaly Dowlet_Ashyrovv [offical]

Hemmanize salam dostlar bu gun biz Dovlet_Ashyrovv bilen youtube kanaly achdyk o yerde siz gitara aydymlarny gorup,dinlap bilersiniz (eger-de isleseniz).Agza bolmagy hem unutmalyn doslar.
https://youtu.be/7TaMa0Y9ar8
https://www.youtube.com/channel/UCrjiu33-L5K05OYxBY3juyQ

Dowamy »

147 9
Täzelikler, 2 weeks ago


Hazirki men admin diyip gelen shahyr!

Hormatly we hormatsyz agzalar onki bloglardaky shahyr agza bilen hazirki shahyr agzanyn profili den gelenok ynanmasanyz barlap gorayin!Yadynyzda bolsa Zet-pro nyn adyndanam biri gelipdi shu yere

Dowamy »

257 16
Täzelikler, 3 weeks ago


Damla ,,Can Dostum" Aydym sozleri

Pərişan halıma ortaq olanım
Bütün dərdlərimə dərman olanım
Mənim ürəyimdə məskən salanım
Yoxdur səndən başqa içdən yananım
Ey dost

Mənim yuxularıma yol göstərənim
Kimsə sənin qədər dəyər vermədi
Sən getdin qalmadı heç bir təsəllim
Rəsmindən alıram ətrini indi
Ey dost

Dowamy »

110 5
Edebiýat, 1 month ago


Syrly sowallar,Yonekey jogaplar.

1.Nirede senin zadyny alandygy ona uchin pul toleyarsin?
2.Ilkinji teleskopy kim oylap tapdy?
2.Yolda iki sany kaka,iki ogul,bir agtyk, birem ata yorap baryar.Yolda nache adam bar?
3.Kocheleri bar,yan-yodalary yok,shaherleri bar binalary yok,deryalary bar yone suwy yok.Ol zat name?
5.Ishlemeyan sagat gunde nache gezek do...

Dowamy »

405 34
Sorag-jogap, 2 months ago


Ärsary türkmenleriniň taryhy

Ärsary uly türkmen nebereleriniň biri. Olar toparlaýyn bolup Türkmenistanyň günorta-gündogarynda, Owganystanyň demirgazygynda, Päkistanda ýaşaýarlar. Umumy sany 2,1 million töweregi. Onuň takmynan 1 Türkmenistanda, 900 müňi Owganystanda, 200 000-de Päkistanda, Türkiýede, Russiýada, Eýranda, Angliýada, ABŞ-da we beýleki ýurtlardadyr.
Ärsary k...

Dowamy »

167 5
Edebiýat, 2 months ago


Programirleme dili

Salam talyplar.comyn agzalary .Men programirleme dillerinini owrenjek bolyan birnji haysy dilden bashlamak amatly?

Dowamy »

202 23
Sorag-jogap, 2 months ago