Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 10-nji ýanwar hepdäniň ýekşenbe güni, Hepdäniň Jeminiň şu sanyny okamaga çagyrýaryn.
Bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalaryny we iň köp mowzuk açan agzasyny tanyşdyryp geçmekçi.
3-10-nji ýanwar aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Ahmedik_97 atly agzamyzyň "Nähili edip tutmaly we niresinden?" atly mowzugy
683gezek görülen.

2-nji orunda, @ODINOKOY atly agzamyzyň "???" atly mowzugy.
577gezek görülen.

3-nji orunda @Men_ve_Sen atly agzamyzyň "MANYLY SETIRLER" diýen mowzugy.
446gezek görülen.

4-nji orunda, @ZET-PRO2003 atly agzamyzyň "@Zalymm, nähli çagaý sen??!" atly mowzugy.
427gezek görülen.

5-nji orunda, @Zalymm atly agzamyzyň "Okla puly mashennik" diýen mowzugy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
375gezek görülen.

Geliň, indi bolsa şu hepdäniň iň köp gürrüňi edilen, ýagny iň köp teswir ýazylan temalaryň 5-ligi bilen tanyş bolalyň!!!

1-nji orunda, @ODINOKOY agzamyzyň "???" atly mowzugy.
185gezek jogaplanan.

2-nji orunda, @Men_ve_Sen atly agzamyzyň "MANYLY SETIRLER#7" atly mowzugy.
78gezek jogaplanan.

3-nji orunda, @Ahmedik_97 atly agzamyzyň "Nähili edip tutmaly we niresinden?" atly mowzugy.
76gezek jogaplanan.

4-nji orunda, @ZET-PRO2003 agzamyzyň "@Zalymm, nähli çagaý sen??!" atly mowzugy.
69gezek jogaplanan.

5-nji orunda, @Men_ve_Sen agzamyzyň "Taze agza bollum!" atly mowzugy
47gezek jogaplandy.

Geliň indi bolsa şu hepdämizde iň köp mowzuk açmagy başaran agzamyzy hem tanyşdyryp geçeýin.
Ol agzamyz hem 72sany mowzugyň awtory - Beyaz gölge.

Şu Hepdämiziň ýeňijileri hem:
Iň köp mowzugy okalan - @Ahmedik_97.
Iň köp mowzugyna kommentariýa ýazylan - @ODINOKOY.
Iň köp mowzuk açan hem - Beyaz gölge.
Gazanan ýeňişleriňiz gutly bolsun!!!

Hanymlar we jenaplar siz şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp jogaplanan temalary we hepdämiziň iň köp mowzuk açan agzasy tanyş bolduňyz. Üns berip okanyňyz üçin Sag Boluň...

Hepdäniň jemini jemlän - Perhat Sabirovv

10.01.2021ý 17:20

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir