1.Yeke yasayan adamlaryn yuregine girmek ansat daldir
***
2.Agacdan miwe isleyan bolsan tayagyna, adamdan soygi isleyan bolsan gownine degme.
***
3.Sen mana wagtlayynca dal, omurlik gereksin.
***
4.Goz gorenini unydar, yone yurek soyenini unutmaz.
***
5.Meni gulip unydan bolsan, bir gun aglap yatlarsyn.
***
6.Gozindaki yasy, yuregindaki yarany, jubindaki pulyny hic kime aytma.
***
7.Gowy adamlaryn yeketak iki yuziligi, janlary yanyp durkada gulmekdir.
***
8.Men hakda gurlemankaniz, siz barada bilyan zatlarmy pikirlenin.
***
9.Eger seni soyyan bolsa, ol gaydyp gelermi? Eger seni soyyan bolsa ol taslap gitmezdi...
***
10.Bizin soygimiz olmedi, yone dowamam etmedi.


unis berip okanynyz ucin minetdar!!!
halan bolsanyz like+++

Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir