- Älem 13.799.000.000 ýyl bäri bar.
- Ýer 4.540.000.000 ýyl bäri bar.
- Ýerde 3.700.000.000 ýyl bäri ýaşaýyş bar.
- Köp öýjüki organizmalar 2.000.000.000 ýyl bäri bar.
- Ilkinji haýwanlar 600.000.000 ýyl bäri bar.
- Adam 200.000 ýyl bäri bar.
- 8.000 ýyl bäri daýhançylyk bar.
- Köp taňryly dinler 7.000 ýyl bäri bar.
- Ýeke taňryly dinler 4.000 ýyl bäri bar.
- Dinlere görä adamzat 6000 ýyl bäri bar.

Bilim, Panturkist tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir