Oglanlar gyzlarda näme gözleýä?(ÖZ PIKIRIM) Oglanlar üçin 2 gyz görnüşi bar..[1-Öyleniljek gyz,2-egleniljek(oynaljak gyz)].. Öylenjek gyz üçin: 1-Asyllylyk 2-Akyllylyk 3-Hemman önünde özüni alyp baryp bilmek 4-Hormatlylyk(ululara,yoldaşyna) 5-Tutumlylyk 6-Çaga seretmani başarmak,nahar bişirmani bilmek Egleniljek(oynaljak) gyz üçin: 1-Owadanlyk 2-Yenillik 3-İn esasysy \"men razy\" diymesi;) Oglanlar goşjak zadynyz bar bolsa goşun!!Mendena şular çykdy welle)))

Köneler, rebuilder tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir