Essalowmaleykum talyplar.com agzalary Durmushda her hili gulkunc lakamlara dushmak mumkin, sholardan kabiri :;

Dazzarkel - sacy dushen mugallym
#
Yemshik - enegi öne cykyp duran, dishsiz mugallym
#
Şurik - postoyanny ackili gezyan eshekli dayhan
#
Plastmas- oglan mydama gunden gacyp kolege gozlap yorendir.
#
Gurjak- boyy keltejik ayal mugallym
#
Çagyl - geografia mugallyma diyyadik
#
Opasnyy - wagtynda ogurlykda yakasyny tanadan yashok
#
Kaptalist - her bir ishe burnuny sokup goren, derekli ishem etmeyan, onda munda ansat eklenc diyip sermenip yoren biri
#
Fantamas - iki yuzli, beyleki guycli bolsa seni kidat edip bilyan oglan
#
Juyje- horja, incerak sesli mugallym
#
Sapar'kow - copan bolanson adynyn yzyna kow goshupdyrlar
#
Çisty - mydama mashynyny yuwup yalap yorendir
#
Orginal - obada glawny arzacy
#
Gara pishik - shol adam onunden gecse ishin ugruna bolmaz, ya ol senden onde oturandyr #
Dokuz acar- hemme ishden bashy cykyan, yok yerden birzatlar toslap tapyan biri
#
Komelek - garashman durkan onunden cykyada, ozune cekip bashga tarapa alyp gidya
#
Gapan - gepe soze ceper, ozune cekiji owadan doktor gelin,
#
Walyuta - puly oran kop, emma syr bildirman koneje žigulili, kone geyinyan husyt
#
Tanap - horja oglan
#
Çybyn - gowresi kicijek, sesem incejik bagshy
#
Ucastkowoy - haysy koca barsan aylanyp yorendir, edyan ishem yok
#
Jyñ-jyñ - boyy keltejik, yurege dushgunc sesli ayal mugallym, taryhdan okadyady
#
Yalpak - yuzi icine cökup duran
#
Shuyjili - shu adam gurlande agzynda suyji ba yaly, yuwdunyp gurleya
#
Cürüshik - soygulisini alyp bilman yanan,

Galan yzy, sizem bilyanizi goshuberin....

(GÖWNIŇIZE DEGINIM BOLSA BAGYLŞAŇ)

Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir