Gözleg ulgamlary Google we ş.m gözleglerden jemi 1 284 gezek sahypa gelinipdir. Iň köp gözlenilýän 10 sözler: 1. topar - 125 gezek 2. feya - 84 gezek 3. agajanh - 83 gezek 4. kitaplar - 69 gezek 5. talyplar - 69 gezek 6. name uchin burchly - 64 gezek 7. talyplar.com - 64 gezek 8. futbol - 36 gezek 9. harmandali - 31 10.suratlary - 31 Karta Sahypa jemi 43 döwletden gelinipdir. Iň köp girilýän döwletleriň sanawy aşakda: 1. Turkey - 2 608 adam 2. United States - 530 adam 3. United Kingdom - 188 adam 4. France - 181 adam 5. Saudi Arabia - 105 adam 6. Turkmenistan - 98 adam 7. China - 79 adam 8. Romania - 76 adam 9. Malaysia - 53 adam 10.Ukraine - 50 adam Gündelik adam sany Iň soňky 10 gün: 1. Sanjar 25 - 109 adam 2. Sanjar 26 - 145 adam 3. Sanjar 27 - 153 adam 4. Sanjar 28 - 181 adam 5. Sanjar 29 - 170 adam 6. Sanjar 30 - 167 adam 7. Bitaraplyk 1 - 132 adam 8. Bitaraplyk 2 - 114 adam 9. Bitaraplyk 3 - 181 adam 10. Bitaraplyk 4 - 141 adam Myhmanlar Myhmanlaryň 60.36 göterimi göni gelýärler. (2 544 adam) 30.46 göterimi gözleg ulgamlaryndan (1284 adam) 9.18 göterimi dost sahypalaryndan (387 adam) Iň köp okalan bloglar: 1.Soňky suratlarymyz - 1 (shahyr) 2.Bile goshgy yazalyn # 2 (batyrgyz)

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir