Oz bolshumdan ozum bolup razy, suyji arzuwlaram gaplap serime. Adimlem haybatly gidip baryaryn, senin bilen dushushmaly yerime. Hazir baryp uly bagta yeterin, akylly gozlene bakaryn doyman. Duygularma garaymagyn ynamsyz, nazik ellerini yuregme goyman. Dine ellerini yuregme goyup, yada yuregimin urshuny dinlap. Anyk bir netija gelersin shonda, seni jandan tenden soyenmi genlap. Oz bolshumdan bolup bilman nagile, ynam bilen sen yanyna baryaryn. Gownum alan meleklerin melegi, men mydama sen yshkynda sayraryn.

Köneler, wulkan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir