Armañda!!!bir mesele ýüze çykdy...talyplary açanok...dogrysy pys geçýär we ak ekran bolup durýar...opera işleýär...başga saýtlary açýar ýöne talyplary açmaýar...sizdede şeýle bolýarmy???

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir