salam agzalar, gowmy ýagdaýlaryñyz ine bu gün hemmämiziñ garashyp ýören gurban baýramy ýetip geldi, hemmäñiziñ baýramyñyz bilen gurbanlyklaram kabul bolsun bu gun birek biregiñ göwnune degishmäliñ hany onda tost aýdyñ

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir