Salam gadyrdanlar, siz türkiýe önümi bolan egin eşikleri halaýaňyzmy? köpimiz "elbetde" -diýip bileris,gelşikli we hili ýokary bolan segi eşikler. ýigitler üçin ýaz,güýz, aý umuman,hemme möwsümler üçin geýimler :) sowallar bolsa maňa ýüz tutup bilersiňiz :)

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir