lebapda mugallymlar her haftada 2 gün özunun yerine birisina pahta yollayar aylygynyn yarysyny şonlar bn paylaşyada bu zady oglanlardan soradymda hiç birisi belli jevap bermedi. bu iş yalniz lebapdamy bolya ya başka yerlerde ayni veziyetmi ???

Köneler, risaleinur tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir