salawmaleýkim!!!kä halat köp kişi nalanda hana il eýtýär beýtýär diýip nalaýar...menem käte daşymdan aýtmasamam pikirlenýän dogurdanam iller şeýle gowy ýaşaýarmyka ýa illerem biz hakynda şeýle pikir edýärmikä...il...soñsyzlyk... tankytmana gowy mowzuk soñ kimde näme pikir...

Köneler, sahett tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir