Ýazan goshgularmy okap ýazgarmañ, Haýysh edýän, geñlemäñ meng bu bolshum?! Özümi sheýle bir ýalñyz duýamda - Ýazyp, ýazyp ýeñletýän men durmushym. Ýüregim hasrata çydanok käte, Kätelerem geliberýär ylgasym. Neneñ edip ýazaýyn MEN BAGTLY diýp, Basgylansa shunça eden yhlasym?! Kemsildildim... Depgilendim söýgide, Bir shaýa:-da alynmady aýdanlam. Maña dogry düshünmäge synanshyñ, Meni mydam ejizdirin öýdenler! Ynanyñ, ýüregmiñ howrundan ýadap, Halys bolmansoñam shulary aýdýan. Ýeri, bor-da! Samrap bildim eslije, Kän gepläbem ýadadaýdym öýdýän...

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir