toýy goşup etseň gowumyy? ýa aýratyn etseň gowumy? meň pikirimçe, nämä gerek liçnyý rashod, gyz toý, oglan toý etmän, goşup etseň gowy

Köneler, hazeleye tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir