Bir gun mahmut jemshitlerde myhman boldy.gaytjak bolan wagty jemshit ona siren gulunin birnache danesini berdi.mahmut olary ÿaglygyna dolap,jubusine saldy.oylerine gelende,olary ayal we erkek doganlaryna paylady. ertesi gun mahmut kakasy b.n gezmage gitdi.yolda suwly yaba gelip,elini we yuzuni yuwdy.elÿaglygyny chykaryp,yuzuni supurjek bolanda,onda henizem shol siren gulunin ysy bardy.ol kakasyna: "men duyn siren gulunin birnache danesini elyaglygyma dolapdym.ol henizem hosh ys beryar" diydi.kakasy: "bu ÿaglykdaky ys senin uchin gowy sapakdyr.bu ÿaglyk gul b.n bile bolany sebapli,shol gulun hosh ysyny ozune sindiripdir.ynsan hem her kim bilen dost bolsa,onun hasiyetini alar.shonun u.n gowy hasiyetli we akylly adamlar b.n gatnashyk etmekden,dost bolmakdan gacha durmaly" diydi.

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir