oturyn yene-de asmana garap gije yarym boldy, bilemok yatyp ýyldyza ýüzlenýän yarymy sorap ya menden öýkeli gitdimi yitip? hany ol, nirede? aytsana shemal sen näme üçin bugun sheyle bir sowuk?! dünýäni aylanyp sora sen dynman çedirme ezyeti, ýüregim döwüp! bir pursat synlaýyn, ayrylay bulut sheylede yitirdim iñ gözel aýym näçe garalsañda öñüni yapyp özgä bermen, dine shol bolar taýym. dymmasana tümli, ajaýyp asman gün-günden köpelýär ýürekde gussam nira sumat boldy söýülmek islan? aytmakdan geçen sen, üstümden basyañ eýýäm dañ atypdyr, yatsana karat ne-hä aýyñ geldi, ne ayly ak at görûnmedik aýyñ gün bolup dogyar, seret, synla, bol shaýat!!!

Köneler, Karat tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir