kalbymda hasratly duygular dyñzap yatlamalam her dem öldüryâr meni yüregmiñ yarasy derdini omzap gün günden saraldyp, solduryar meni yashaýysha guyç yok dowam etmäne yuregim durupdyr dem alyan dine ne ölüp bilyärin, ne-de bir aglap aydylman galypdy sözlerim sana üstümize saya salar bulutlar hydyr gezen jüm jümeli meydanlar arzuw edip görüshsedik çendanlar täley köprusini ýykyp tashlaly tazeden guraly köshgi eýwany yat gujakda aglamasyn arzuwlar sensin men kalbymyn soltany hany ****************** bagyshla saçlary sarydyr gözleri mawy sozlerin yurekde misli bir awy aylanyp tapmadym düzleri dagy senin kibi gyzy bagyshla meni sebäp boldum hasratlarda galmagña biweç gylyklarym ayyrdy bizi bahana yok bile oturyp gulmäne egerde basharsan bagyshla meni islemedim bu zatlaryñ bolmagny menem beyle adam däldim ahyry arzuwladym mydam seniñ gülmegñi biderek goshgy üçin yene bagyshla karat bir san, sen ýüregmiñ shahyry!!!

Köneler, Karat tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir