Ir bilen oyanyan,öyun yerbe-yer. keypin kok,janyn sag,hudaya shukur, gonshyndan bir dertlin nalasy gelyar. shonda name hakda edersin pikir oyundaki ajap sapa hakdamy? ya shol dertla gerek shypa hakdamy? ynha,bir edara.bashlygy-dostun, ikiniz içerde "kikirde-kikir". gapyda kyrk adam garashyp otyr. shonda name hakda edersin pikir dostlukdaky tasin gudrat hakdamy ya-da ishikdaki nobat hakdamy? saklandy gapyda kerpiçli mashyn, mashynyn shofyory bir ogry-mekir, "ŷarpy bahasyna al shuny!" diyyar. shonda name hakda edersin pikir jubine bahbitli arzan hakdamy ŷa kella bahbitli wyjdan hakdamy? ynha,et dukany.satyjy-goñshyn. saylap-seçip sana bir budy çeker. yzyndaka bolsa-gaty oñurga. shonda name hakda edersin pikir ozune edilen hezzet hakdamy ŷa ili çuykan ulpet hakdamy? barŷar kôçe bilen maŷyp weteran, dine maŷybam dal,bir gozem sokur. Sen bolsa, "wolgaly" dazlap barŷarsyn. shonda name hakda edersin pikir oz ornun,oz parhyn, "wolgañ" hakdamy? ŷa "wolga" ŷetiren palwan hakdamy?

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir