Sizin pikirinizche boyuncha adamzat dorani bari in beyik sahsyýet kim? P.s gayrat edip herkim yazan sahsyýetinin name u.n beýikdigni dushundirsin.

Köneler, Phenomen tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir