Salam saýtdashlar! Köpüñiz talypsyñyz. Meniñ bir cözüp bilmän ýören samsyk pikirim bar. Cagakam san tükeniksizdir diýseler, sany häzirem bir adam ýatman düzüp oturan bolmasa ahyry gutarar-a diýip pikir edýärdim. Soñ san gutaronok diýip ynanyp bashladym. Ýöne 1-iñ yzyna 0 goýuberseñ ahyry sanyñ ady gutarmazmy? Kim dowam edip bilýär? Müñ, mln, milýard...

Köneler, dushbije tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir