salam Talyplarcomçylar gowmysyñyz aý $u adamlara haýran galýanaý pul gerek bolanda gowy dileýäler menen gowy adam bolanak $u almaga wagt gelenede ýañkyñ tersine öziñ öýûne baryp ýalbarmaly bolýa adamlarda ynsap galmandyray algy bergililik kyn meseleow menä $undan basylyan herkim oziñ ýalydyr öýdip beraýýäñda pul îñ gowysy algylam bolmaly däl bergilem ýöne Allajan pul karz almaga mätäç etmesin

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir