Aslynda omur gysga dal, gysga basharnyklarymyz! Yollaram tukenmez dal, Tukenmez howeslerimiz! Mekanlar yetdirmez dal, Gowshak adimlerimiz! Alemler alyslyk dal, Sessiz aydymlarymyz! Dunye-de hic yazykly dal, Gunali pallerimiz! Otegcilik arman dal, Arman bosh galmagymyz! Barysy yazgytdan dal, Dushunman synmagymyz! Biz bu pana bigerek dal, Ayp ony gic ananlygmyz!!!

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir