Bir bar eken,iki yok,21asyrda bir bet oglan bar eken,begenjin yyldyzy gyshda eredipdir buzy soyupdir ol bir chimo gyzy,bir gun dushushyk wagty tutupdyr ony gayynagasy,gelipdir Begenjin gachasy,gaynagasynyn bolsa gelipdir sychasy,Begench gyzy soyupdi,gyz bolsa tualeda gachyp olupdi,ine gyzyn yedisi,gyzdan gelyardy b...un ysy,begenjin burnuna gelyardi erbet ys,oyanyp gorse bu bir mylayym duysh.

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir