Iki sany derwus deryan kenaryna suw icmane barya gorseler bir yas gyz suwdan gecip bilman aglap dur derwuslerin biri ony gujaklap goteryade deryadan gecirya beyleki derwus yagdayy halamasada dil yarmaya epesli menzil gecensonlar ahyry dillenya sen yanky hereketin yalnysdy biz derwus ony gujaklamak anyrda dursyn sol tarapa seretmegem gadagan ol seni azdyryp bilerdi diyar onda beyleki dewus men ol gyzy bir kilometr on goyup gaytdym sen bolsa hazirem ony goterip gelyan diyipdir

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir