Salam mahriban agzalar.ýagdaýlarynyz gowydyr diýip umyt etýan! arada kurany kerimin 1 tomyny okaýarkam ashagynda ýazylan sozleri okap gordum "Aýatul kursi ony gowy,güýçli diýip,kop-kop okamaly daldir.sheýle edilende zyýan tapyp açylman olýanleri bolýar.men ish ýuzunde,ony kop okanlary gordum erkek bolsa bagly,aýal bolsa(ýash bolsa) çagadan,arden kesilýar.garry bolsa olýar.ýene-de kuranda az-az okamaly aýetler kan.tabshyryk sheýle.shunun ýaly-da oý mashgalalaryn hem lal ýa bashga bir bela bolup dermansyz galýanlary bolýar.asly adamzadyn etmeli ishi 5wagt namaz,we 1aý orazadyr.shony bitirenler iki dunýade bagtlydyrlar.emma artyk namaz okasan ýene-de keseldir.kuranyn manysy barasynda aýdylanda bolsa,onun her bir aýetinin altmysh uç munden,ýetmish uç mune çenli manysy bardyr.shona gora ol aýetlerin dermanlyk u.n we bashga ishler u.n bitiryan ishi hem sanardan kopdur"diýýardi

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir