Kuran'da "dûnyä " sözi 115 gezek geçýä We, "ahyrýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuran'da "Jennet" sözi 77 gezek geçýä. We " jähennem" sözi hem,77 gezek geçýä. Kuran'da "peri$de" sözi 88 gezek geçýä. We "$eýtan" sözi hem,88 gezek geçýä. Kuran'da "ýewm" ýagny, "gün" sözi 365 gezek, "aý" sözi 12 gezek, Günler -manysynda gelýän "eýýam,ýewmeýn" sözleri bolsa,30 gezek gecýä. Kuran'da "erker" søzi 23 gezek geçýä. "aýal,hatyn" sözi hem 23 gezek geçýä. "olara aýt" manysyndaky "diý" sözi 332 gezek, "diýdiler" sözi hem 332 gezek geçýä "musybet,kynçylyk" sözi 75 gezek geçýä. "$ükür" sözi hem 75 gezek geçýä. "jeza" sözi 117 gezek, "magfiret" (bagy$lamak,günäsini gecmek) sözi bolsa 334 (2 essesi 117+117= 334) gezek geçýä...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir