salam hormatly agzalar bu gün ýagny 9-njy aprel güni biziň biz aktiw agzalarymyzyň biri bolan şahyrjygyň doglan güni. şahyrjyk uzak ýaşa görjegiň diňe gowluk bolsun, ýazjagyňam goşgy. talyplaryň sahypasyny ajaýyp goşgularyňyz bilen bezäp duruň! ýaşan ömrüňizde manyly,ajaýyp ýaşaň ! iň süýji arzuwlar bilen akylym1989

Köneler, akylym1989 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir