Hemmeler sylaýar kiçigöwüni Ol bolsa sylagdan humardyr, humar Öwülse Keyp bilen süzüp gözüni Diyer ‘’yok, adamlar, kemçiligim bar!’’ Onsoň gussa bilen saňa garar-da Kemçiligin sanar Okan dey ayat Onuň kiçigöwünligi barada Dörär şeydip yene-de bir rowayat Öwüleni üçin Olam öwen bor Üns bilen diňlär ol, ýakymly gürlär Awtobusda boş bolsa-da onlap yer Giren goja öz ornuny hödürlär Yöne bir gün düşse tankyt astyna Ol hakyky ýüzün açar dessine Uwlar ol, Yarar ol ,gazapdan doly Guyrugna basylan möjek mysaly

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir