hormatly agzalar bir haýyşym bar. men syýasat diyen zada düşünemak. näme zat ol? nähili ylym? özbaşdak nähili owrenip bolya? haýsy kitaplary okamaly? has dogrusy men syýasaty öwrenesim gelyä.komek etseňiz minnetdar bolardym

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir