Ma$ynda $afyor b/n bir oglanjyk gidip baryalar, oglanjyk $afyora seredip: -kaka maña buz gaýmak alyp ber özem BalGaýmagyñky (buz gaymak ondiriji kärhanañ ady) bolsun. $afýor: -oglum men saña buz gaýmak alyp bereýin ýöne men señ kakañ däldä-diýýär. $u taýda dü$ün$mezlik, sorag $afyor oglanjygyñ nämesi ???

Köneler, Turkmenboytm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir