selam arkada$lar. Bende bir soru var. Niçün türkmen türk okullaryny kapattylar. Futboldan ba$ka konuýa geçmek istem ki o zaman $u konuýu açtym.

Köneler, Footballist tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir