dostlar mana biri sorag berdi menem onun jogabyny bilmedim gayrat edip mana komek edin. Bir oglan bn bir gyz soyushyan ekenler oglan okab yazb bilmeyan eken gunlerde bir gun gyz oglana hat yazyar oglan haty okab bilman son Ejesinden okab bermegi sorayar haty okan Ejesi ogluna sogup bar git indi menin senin yaly oglum yok diyip kovyar oglan haty alyb dostundan soraya dosty hem kovyar menin senin yaly dostum yok diyya oglan gidip baryarka alyndan bir ment chykyar oglan ondanam okab bermegi sorayar olam munun un seni turma basaysamam az sen shonada layykdal diyya oglan name etjegini bilman bir deryanyn gyrasynda otyrka biri gark bolub akyb baryarmysh oglan ony halas etya yanky oglana kop-kop sagbol men senin bu yagshylygyny nadip gaytarsamkam diyip minnetdarchylyk bildirya oglan zadyn gerek dal shuny okab ber diyya olam edil beylekiler yaly munun yaly bolsa men senin yaly yaramaz adamyn elinden halas bolanymdan olen bolsam gowy bolardy git gozume gorunme diyya. Indi yanky hatda name yazylan?

Köneler, Ayazdayy tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir