Käbäme ilkinji $ygrymy sen hakda yazyp, utanypdym saña okap bermage. Ýagdaýlaryn nicik,mähriban ejem, ynha,bu gün geldim seni görmäge. Birmahallar sana kalbymdan önen, sada go$gularym gizlanem bolsam. Senin gujagynda undup dünyäni, arzuwlañ kölünde ýüzyanem bolsam. Ykbal bu gün meni oya batyrdy, kötel yollaryna rowana edip. Gözlegde gecirdim ömrûñ ýarysyn, bagtyn has ulusyn taparyn öydüp. Yöne señ mähriñden zyýada mähri, señ ýúregiñ kimin gyzgyn ýüregi tapmadym,tapmadym,tapmadym,käbäm, tutup biläyjegi seniñ deregiñ. Ynha,bu gun geldim señin ga$yña, saña arzuwlarym aýdaryn bu gûn. Go$gularym ömùr go$syn ýa$yna, belki-de,ynjalar birahat göwun. Men kiçijek wagtym.... Men kicijek wagtym,caga mahalym, ýüze çykaýdygy kiçijek sowal, iñ anyk jogaby e$itmek üçin kakamyñ ýanyna eñerdim $o hal. Men kiçijek wagtym, çaga mahalym, bir garagol aljak bolsa zadymy, dessine"kakama aýdaryn!"diyip, gorkuzardym, yatyrardym badyny. Men kiçijek wagtym, çaga mahalym, in güyçli kakam diýp edipdirin çen. ...indi,görsem,ýalny$manam ekenim, bu özi,aslynda,$eyle-de eken!

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir