Makintosh agza

Hemma salam, Makintosh men zakazym bolupdyr kodyny ber girela bizem

Dowamy »

455 1
Köneler, 7 years ago


Whats app isleyar

Salam talyplar, androitda whats app isletmek ucin marketden tigervpns progy alyp ustanowka etseniz isleyar. opera mini, whats app am isleyar we yapylan saytlaryn hemmesinede girip bilyaniz

Dowamy »

998 16
Köneler, 7 years ago


Sputnikovyy internet

salam tm dan giryan agzalar, sputnikowyy internet den giryaniniz barmy, giryan bolsannyz haysy prowayderden, radugainternet prowayderden giryaniniz bolsa skorosty nahilirak, bezlimitni 3.0 tarif nahilirak skorostda isleyar sony biljekdim, giryaniniz bolsa seslenin!

Dowamy »

1658 52
Köneler, 7 years ago


Komek gerek

Salam t.com cylar, komek gerek. Bir mail.ru pochta bar ony on acypdyrlar sonam ocuripdirler, sony vostanavit edip bilyan barmy komek edin, agentdan gozlesen tapanyok sok poctany.

Dowamy »

583 5
Köneler, 7 years ago


Bukmeker Leonbets.com

Salam futboly söýüjiler, Eger kim futbola yada beýleki görnüşlerine stavka goymak. isleseniz ine su Leonbets.com bukmekerde goyup bilersiniz. Ozunize webmoney den koshelyok acyp oyun shotynyzy dolduryp bolyar we nache utsanyzam utan pulunyzy alyp bolyar. Webmoney.ru da koshelyogynyz yok bolsa achnama yada bukmekere registrasaya etmage komek gerek...

Dowamy »

661 2
Köneler, 7 years ago


Ronaldo

Cirtiano Ronaldo haysy klubda

Dowamy »

1035 23
Köneler, 7 years ago


Salam

Salam agzalar! Gowjamysyñyz, oturmysyñyz ýüregim gysdyda ýazgy ýazaýyn diýdim. Geliñ bir zat hakda gürle$eliñ. Wi onsañam oturlysyk ýazgyny okadym. Menem barsam bolýarmykan!!! Men köneje agza tanaýanlaryñyz bar bolsa! Sag boluñ! Okanyñyza minnetdar!!!...

Dowamy »

829 5
Köneler, 8 years ago


2, 0, 1, 1.

Salam hormatlanýan we gyzyldan gymmatly talyplar.comyn agzalary. Men size $eýle teklip bilen ýüz tutmak isleýän. Eger_de gar$y bolmasañyz men söze ba$laýyn. Hawa Bu dünýäñ oýny kän. Aýdypdyrlar ahyryn bä$ günlük ýalançy dünýä bu. Emma Hudaýjanyñ beren gününi adamzat ýa$amak isleýär. $ol günleriñ içinde $atlyklysam gelýär $owhunlysam gaýgyly günler...

Dowamy »

1074 10
Köneler, 9 years ago


S_ü_ý_j_i_....... z_a_t

--iñ süýji zat näme?
Sowal berdiler.
--kemput--diýip, jogap berdi çagajyk.
--baldan süýji bala--diýdi eneler,
atalaram oýa batdy azajyk.

Bir öýi aý bolup dolduran gelin
diýdi:__n-i-k-a-_suwy iñ süýji zatdyr.
$eýleräk diýdiler atalar welin:
--süýji zada süýji diýmek adatdyr.

Dowamy »

1060 22
Köneler, 9 years ago


M.YU.Lermontow

Galmalymy indi azatlyk görmän,
ýyl bilen barabar her güni türmäñ,
penjire ýokarda döwüp açardan,
garawul hem aýlanyp ýör da$arda.

Goñ$y gyz täzeläp durmasa derdim,
men bu kapasada öler giderdim.
Oýandyk bu günem ir säher bile
men oña lak atdym, ýylgyryp çala.

Ol hem penjireden...

Dowamy »

712 9
Köneler, 9 years ago


Kybla mertebesi

Gujagynda Watanymyñ,
Ömrümiñ ýazy galypdyr.
Ho-ol ýerde kyblam atamyñ,
Gaýratly yzy galypdyr.


Gep-gybaty diñlemezdi,
Pent-sargydy diñlenerdi,
Öz ýanyndan hiñlenerdi,
Bir $irin sazy galypdyr.


Daýhandy, bilmez armany,
$u toprakdy hany-many.
"Gülabysy...

Dowamy »

890 9
Köneler, 9 years ago


Omar hayyam

Gy$ gecip, e$dilýär baharyñ ýañy,
ömür kitabynyñ ýakyndyr soñy.
Gam çekme, $erap iç, hekim aýtmy$laý.
Dünýäñ gamy-awy, $erapdyr emi.


Bilip goý, ýowuzdyr oýny pelegiñ,
dosty-ýaryñ galbyrynda elegin.
Erkiñ barka, daýan özüñ-özüñe,
ertir giç, $u pursat algyn alanyñ.

Ömür-b...

Dowamy »

1353 17
Köneler, 9 years ago


Bä$im Atayew

Mart geler, aprel geler, may geler,
yene dyrma$aryn daglañ biline.
Dört diwaryñ arasyndan sogrulyp,
ikiçäk galaryn tebigat bile.


Ýagy$ ýagar,
Turkmen ýazynyñ ýag$y.
Seniñ tämiz, päk dünýäñe biriger.
Gyzyñ demi deýin ýyly damjalar.
Ýüz-gözüñden, ýañagyñdan syrygar.

...

Dowamy »

870 12
Köneler, 9 years ago


Adamyn ahlak sypatlary

Ahlak her gun, hemme yerde, her adamda. Adamlaryñ özara gatna$yklarynda ýüze cykyar. Ahlak adam dorali bari ýa$ap gelyar. Adamlaryn, adamzat jemgyýetiniñ bar ýerinde olaryñ kollektiwleyin durmu$yny tertiple$dirýän , kadalashdyryan bir duzgun bolmaly. Her bir jemgyýetde köp sanly adamlaryñ hereketleriniñ, özlerini alyp bary$larynyñ sazla$dyrylmagy,...

Dowamy »

867 7
Köneler, 9 years ago


Komek gerek

Komek, gerek
Salam hormatly agzalar. Mana komek etmeginizi hayysh edyan. Inlis dilinden turkmen diline terjime programmasyny tapyp berseniz(linkini) goysanyz sizden hosal bolardym. Java tel. un bolsa has gowy. Dinlaniniz un kop kop sag bolun!!!

Dowamy »

1038 20
Köneler, 9 years ago