essalamalekum dostlar! Köpden bäri gülişemzogamaý :D)) gelin biraz gùlişeliñ :-) şu temada toplanja degişmelerimi (ruscada badyr, nemeräklerem badyr) size ýetireýin: Bir marshrutka sklondan dushup gelya Marshrutkan yzyndanam gara der bolup bir erkek adam ylgap gelya. Marshrutkan ichindakilerem wakyrr gulushyaler:"ay dos marshrutkan yzyndan ylgama a to biz hazir gulup balagymyza siyyas" diyya, ol adamam dinleman ylgamasyny dowam etya. Yenede marshrutkadakylar " hahaha ylgamay a to hazir dogurdanam gulup balaga siyyas" diyyaler. Ol adamam zordan marshrutkan yzyndan yetyade diyya: " siz hazir siyman balagynyza sycarsynyzam, men mashynyn súrùjisi diyipdir)))) *** Ogly, kakasy, ejesi. nahar bashynda. Ogly naharyny iyman, oynan bolup otyrmysh. Kakasy: -oglum naharyny iy, iymesenen jù**ùgiñ ösmez Ejesi - Sen caga diyen bolup, nahary Gowusy özun köpurak iy ))))) *** Bir duye copany bar eken. ol copan gaty jynsy gatnashyk kùysapdir we bir duyesini tutup etjek bolya. yone duye gacyar. dùyan ayagyny guma salyar bolanak, yatyrya bolanok. yene duye gacyar. O barmanada Gapdalyndaky kanaldan bir ses gelya bir gyzyn sesi - halas edin halas edin" Copan kanala bökup gyzy halas edyar. Gyz copana - sen meni halas etdin indi mana name etsen et, men señki" diyyar. Copan gyza - "yör mana yanky duyani tutu$..." *_*_* Bir nabelli bir ada 3 sany gyz dushya, blondinka,brunetka we ryjiy. Adadan chykmak uchin 100m yuzmeli. Birinji brunetka 25m yuzyade yadap gark bolup olya, son ryjiy 50m yuzyade olam yadap gark bolup olya, son blondinka 75m yuzyade yadap yzyna yuzupdir )))) (blondinkalar yenilirak bolyada) *_*_* Dasary yurtlaryn birinde okayan bir yash student wagt gecirmek ucin, arassa howada dync alyp oturan bir yasulydan hajathanany sorayar - yashuly! Hajathana barmy, nirede - ol cayhanany goryanmi -hawwa - ol cayhananyn eyesi hazir dashary yurtda yashayar..., sen shondan saga sowularsyn, biraz yoresen bazar bardyr... - onson yashuly - bazar juda uly daldir, bazar kom gowy seretmeyar...bazaryn arka tarapynda hajathana bardyr... -yashuly indi balak tikilyan yerini salgy bersene )))) *_*_* Мужик с похмелья, денег нет. Пишет письмо: Бог! Пошли 100р, а то повешусь, кинул в окно. Мимо идет мент,думает: - Ну только ЧП мне на участке не хватает. Нешел в кармане 50р, принёс мужику. Мужик опять пишет письмо: Бог! Больше через этого мента деньги не передавай, половину спиздил! ))) *** Bir owadan gyz otelda suwa dushmane basseyine giripdir we kupalnigini dashynda cykarypdyr. Az wagtdan dashyna cykmak islese cykaran zatlary yerinde yokmush. Name etjegni bilman dikilgi duran tablickany (yazgy) alyp ortasyna tutup oz nomerina tarap ylgapdyr weli gapdalynda duran gulipdir. Gyz gaharlanyp otagyna baryp özuni aynada görse tablickadaky yazga gözi dushupdir, yazgyda "dine ulylar ucin! Cuñlugy 2 metrdan 10 metra cenli" )))

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir