Salam gybat.com-yñ wiý talyplar.comyñ agzalary betinden gybat edeliñ üý$üpjik dagdan-bagdan çe$meden çaýdan näme gürrüñleriñiz bolsa ýazyberiñ bolmasa gyzykly tema ýoga komment goýmaga. $eýle bir ünüs berip okanlygyñyz ün saol saña.

Köneler, Footballist tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir