Doglan gùni 3lùk sana gabat gelyan adamlaryn häsiyetini bilmek beyleki sanlara garanda hasda ansat.sebabi olar du$buligi we yiti akyly,bilimi calt we yenil özle$diryandigi b.n tapawutlanyalar.bu hasiyet olarda heniz cagaka yuze cykyar.olar öran zehinli adamlar.olar namä ba$ go$sa,shonun hötdesinden artygy b.n gelmegi ba$aryalarlar.3lùk sana doglan gùni gabat gelyan adamlar ezber,maksada okgunly,zehinli bolyalar.olar haysy käri saylap alsalarda,uly ustunlik gazanmagy ba$aryarlar.häsiyeti boyunca olar gara$syz ya$amagy halayarlar we namysjan adamlardyr.olar buyruk bermegi we beylekilerein ustunden hökmurowanlyk sùrmegi halayalar.olar doglan gunleri 3,6,9 sanlara gabat gelyan adamlar b.n gatnasygy onat yola goyalar.sizin ucin zehinini arcamak,özgelere kömek etmek,sungata berilmek wajyp.dine sonda ebedi söygi we sylany$yk hökum surer. Maslahat:size su gùnun aladasy b.n ya$ap,erteki gun ucin bimaza bolmazlyk zerur.durmu$dan nadyl adamlar b.n gatna$ygynyzy kesin!das töwereginizi gur$ap alan adamlaryn ya$aysha höwesli adamlar bolmagyna uns berin!

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir