Salam jenaplar hemde hormatly hanymlar,men birzada dü$ünemok näme üçindir esasanam gyzlarymyz köplenç bagty gara bolyalar,men hiç-hili dü$ünip bilemok meñ goñ$ymyñ durmu$a çykan gyzynyñ üç gyzy bar,oñam adamsy yapyk saraltma bolyp aradan çykdy,näme oñ üçin gelniñ näme günäsi bar,biriniñ körpe ogly,ojagy saklamaly diklemeli $ol gelindirä.birden gayyn enesi git sen bize gerekdäl diyse nähili bolar? Bul hakyky durmy$.men diri $ayat. Siziñ pikirñiz?

Köneler, Multyk tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir