Artur Aron atly angliyanyn alymy yanybir oz soygisini tapan adamlaryn beynikerini isledovat' edip gordi. Hacanda adam yanybir yshka dusende onun ganynda bir mihanizim islap ugrayar,adam ozuni birhili sat duyyar(garaz kopimize tanysh bu duygy) edil "kokayin" atly neshe serisdesi hem adama sheyle duygy beryar. Hacanda adamlar oz tayyny gorenlerinde olarda dopamin garmony ishlap bashlayar,basgada shol garmon siz "shokolad durli suyjiler,garaz ozunize lezzet beryan zatlar iyeninizde"ishleyar .yenede sol alymlaryn topary seyle achysh etdiler,bir bakyshda soygi chyndanam bolyar yone dine oglanlarda,emma ayal adamlarda ve gyzlarda beyle duygy bolup bilenok. A siz nahili pikirde? Soygi adamyn saglygynda uytgesme edip bilermi? Bir bakyshda soygi barmy yada yok? Ve name uchin?

Köneler, byagulechka tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir