(Dostumyň haýyşy boýunça) Hakyky taýyňy nädip tapmaly? ine mende 2 sany halaýan gyzym bar. olaryň ikisem meni halaýar. Menem ikisinem erbet göremok. olaryň ikisem maňa ýakyn. özüme haýsyny saylajagymy bilemok. Maslahatynyza garashyan.

Köneler, owreniji tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir