Ispan-porty euro 2012

salam Hormatly agzalar , talyplr. kim shu gunler euro 2012 gidip dur . ayyn 27sine ispanya b.n portygalya oynajak indi mana shularyn haysysy utar diyen chaklamalar alymlaryn pikiri gerekda kyn gormeseniz yetirayin . . .

Dowamy »

817 11
Köneler, 8 years ago


Shygyrlar we oylanmalar

Salam gadyrly talyplar, men otyryp kellâme bir pikir geldi, son shu temany achmak kararyna geldim. Bu temada her bir agza özüniñ bilýan söýgi hakda goshgylaryny yada oýlanmalaryny ýazmaly, tapawudy yok shu talyplarcomun arhiwinden yada teswirlerden alsanam. Garaz shu temany bezemelidä, men umyt edýän ishjen gatnasharsynyz d.p, in sonunda herkim bah...

Dowamy »

4552 78
Köneler, 9 years ago


Annushyn taze aydymy

salam hormatly talyplar gowmy yagdaylarynyz. Eshiden bolmagynyz mumkin annush myratdurdyyew 'dine senin uchin' diyen taze aydymyny, aranyzda shol aydymy bilyaniniz bar bolsa nirden skachat etmelidigini shu yere linkini yazayyn hayysht sizden. . .

Dowamy »

1264 21
Köneler, 9 years ago


Dostymyn hayyshy b.n

Salam dostlar! Gowmy yagdaylarynyz, men bu temany dostymyn hatyrasyna achdym, yagny janyalak dostym oz kursdashyna ashyk bolupdyr, indi shol öz söýgisini nadip bildirjegini bilenok. Aranyzda belki bilyaniniz bardyr haýysht ol dostym telefonda aytsa gowy bolarmy yada dushushuga chagyryp aytsa. Múmkin bolsa sho barada öz pikirinizi aytsanyz men öran...

Dowamy »

1238 23
Köneler, 9 years ago


Türkmenistanda ilkinji internet olimpiadasy!

Salam hormatly talyplar!
Sizi 2011-nji ýylyň 12-nji iýunynda, Aşgabat wagty boýunça sagat 13:00-18:00 aralygynda http://www.zehin.biz (telefondan http://m.zehin.biz) saýtynda geçiriljek matematika boýunça Türkmenistanda ilkinji internet olimpiadasyna gatnaşmaga çagyrýarys. Islendik ýerde ýaşaýan/okaýan, islendik ýaşly adam olimpiada gatnaşyp...

Dowamy »

1463 16
Köneler, 9 years ago


Mana maslahat berin

salam hormatly agzalar. Sizin mana maslahatynyz gerek haýysht sizden. Karochy men bir gyza söz aýtdym, ol bashda menin b.n kän bir gùrleshesem gelmedi, ýöne men gúnde jan edip gùrleshýardim, entäk bor diýmäkä arasynda azajyk göwnûnede degen ýerlerim boldy, bir gezek men gaharyma öteråk gechipdirinmi ol mana gaydyp jan etme diydi. Nache jan etsemde...

Dowamy »

1325 24
Köneler, 9 years ago


Basketboll barada

salam agzalar, sizin aranyzda basketboll oýnaýanyñyz barmy! Kim basketbol oyny barada gyzykly maglumatlaram bar bolsa yazyp bilyar. . .

Dowamy »

921 10
Köneler, 9 years ago


Gyzykly pursatlar !!!

bu temada her kimin durmushynda tasirli, tasin, yatdan chykmajak gyzykly wakalar barada gürün bermeli. Hany göreli kimin durmushunda gowy-gowy pursatlar köp bolduka, okap baha berelin

Dowamy »

2482 54
Köneler, 9 years ago


Siz goz onune getirip bilyanizmi?

Göz önune gitiryanizmi biz shu wagt talyplar.coma heryerden giryaris. Kimler tmstanda, kimsi belarusyada, rusyada, ukrainada, turkiyada we $.m, shol yerlerden girip biz özúmizin durli pikirlerimizi, gyzykly gurrunlerimizi aydyarys eysem bu geñ dälmi, men kä wagt otyryp pikir edyan nirelerdäki adamlar b.n hat usti b.n hawarlashyarys d.p men begenyan...

Dowamy »

1178 28
Köneler, 9 years ago


Gelin tanyshlyk yoluny dowam etdirelin

hormatly agzalar gelin herimiz ozümiz barada aydalyn, köp adamlary gyzyklandyryan soraglaryn biridä. Tanyshalyn dostlashalyn hich wagt tanyshlyk peyda bermese, zyýan beresi yok!

Dowamy »

1822 92
Köneler, 9 years ago


Konustitutsiya binasy

salam hormatly talyplar! Yene 5 gunden paytagtymyz ashgabatda konustitutsiya binasy achylyandygyny size hawar beryarin!

Dowamy »

1818 126
Köneler, 9 years ago


Www.zehin.biz

salam talyplar.comyn agzalary men size taze yany-yakynda achylan www.zehin.biz atly saytyn doredilenini hawar beryarin, mumkin aranyzda bilyaninizem bardyr. Bu zehin.biz saytda gyzykly soraglardan we meselelerden ybarat b.p duryar, esasy soraglar matematika. Sizin hemmanizi ozunizi synamaga chagyryarzn! Siz shul sayta geleninize okunmersiniz d.p u...

Dowamy »

2654 40
Köneler, 9 years ago


Www.zehin.biz

salam talyplar.comyn agzalary men size taze yany-yakynda achylan www.zehin.biz atly saytyn doredilenini hawar beryarin, mumkin aranyzda bilyaninizem bardyr. Bu zehin.biz saytda gyzykly soraglardan we meselelerden ybarat b.p duryar, esasy soraglar matematika. Sizin hemmanizi ozunizi synamaga chagyryarzn! Siz shul sayta geleninize okunmersiniz d.p u...

Dowamy »

739 7
Köneler, 9 years ago