15-16 ya6lyja bir gyz bar eken. Oñam jorasynyñ doglan guni. Jorasam d.g ni "jana"da belleyan eken. O gyzam barypdyr, hezil edip dync alypdyrlar. Bu gyz oyune gaydanda eyyam gaty garanky bolup gidipdir. Ol ondada caltjak oyune tarap yorap ugrapdyr. Birden ol gyz yzyndan ayak seslerini e6dipdir. Yuwa6jadan seretse bir adam yzyndan yorap gelyar. Nira gitsede yzyndanmy6. Bu gyz gorkup haydap yorap ugrapdyr. Ol adam bolsa galayanok. Gyz ahyry podyezlaryna yetip caltjak basgan4aklardan yokaryk galypdyr. Oylerinin gapysyna yetenson titreyan elleri b.n sumkasyndan a4ary aljak bolupdyr. Shonda biri onun egnine elini goyup "indi sen meni kowala" diyipdir))))

Köneler, Myahri6a tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir