KömekGerek!!! KömelekGerekdäl!!!

salam hemmelere mana kömek gerek. yagny menin mail adresime girenimde pochtadan hat geldi diyip yazylya menem ol pochtadaky hatlary okajak bolsam okap bolanok. pozjak bolsamam bolanok.(belki ol spamdyr) ol hatlaram gün günden köpelip baryar. näme etmeli eger bilyän bar bolsa kömelek däl kömek edin ...
eger yokardakylary okan bolsanyz yazayyn...

Dowamy »

849 10
Köneler, 9 years ago


Degishme yazalynq

salam hemmelere ine gelinq indi degishmede yaryshalynq. kimin degishmesi has gülkünchka?
hany degishme, prikol we s.m. ...
* * * * * * *
bir gün bir näche döwletlerin prezidentleri öz aralarynda jedel edyäler ...
rus: bizinq gyzlarymyz dünyäde inq owadan gyzlardyr diyy,
sonra yene biri öwünyä
usa:...

Dowamy »

983 5
Köneler, 9 years ago


Neme kim?

dälihana adyndaky dälihanada 2 dälining gürrünqi ...
-näme edyänq oww,
-nemedirä neme bara howw, nemeden alyp, nemede neme etdi,
-nemänq kim eyy,
-nemänq nemesinden,
-nemesinden,
-näme,
-neme howw, neme näme dinqe nämeläp dunqay,
-näme,
-ayy shol nemedä howw,
...

Dowamy »

1010 18
Köneler, 9 years ago


Akadow-crank94@mail.ru

akadow-crank94@mail.ru (taze achdym dobavit edäyin ) Reklama ...

Dowamy »

579 1
Köneler, 9 years ago


Ady yoc.

GúlKúnchníKler we shunqa menqzeshler (smaílíc we ...

Dowamy »

1183 58
Köneler, 9 years ago


Lakam (klichka

Hany míllet índí her kím oz góren eshíden Lakmyny yazsyn ... Kellá náme gelse shony yazyng ... smailik bolsada bolya ... (

Dowamy »

6206 158
Köneler, 9 years ago