Lebap vs Merw

Su wagt Türkmenabatda Lebap bilen Merw oýnap dur. Häzirlikçe hasap 1-1. Nesip bolsa Merw utar. Geçen oýunlardan bilýänleriñizi paýlasyñ.

Dowamy »

910 14
Köneler, 9 years ago


Fizik gyzlar!

Fizik gyzyny aldasañyz
söýgide,
Söýgi hadysasyn bilýändir olar.
Tizlik bilen söýip goýar gaýgyda,
Onda söýgiñiz inersiýa bolar.

Bölünmesede atom söýgiñi böler,
Bölünen söýgiñde energiýa dörär.
Erkin gaçma bilen ýüzüñe garar,
Söýgiñde diñe traýektorýa galar.

Fiziki hadysa...

Dowamy »

1462 9
Köneler, 9 years ago


Matematik gyz!

Matematik gyzy hiç haçan söýmäñ,
Kök astyna salyp har eder seni,
Seni söýýän diýip
örtenmäñ,köýmäñ,
Ýalynsyz ot bilen zar eder seni.
Seniñ päk söýgüñi
köpelder,böler
Söýgüden,söýgiñi aýyryp nul eder,
Öz söýgüsin sorasañ kwadrata götär
Sagdan çepi aýryp kör eder seni.
Gidere ýer ý...

Dowamy »

1573 14
Köneler, 9 years ago


Aynash agza bilen söhbetde$lik?

Hormatly aynash agzamyz eger mumkin bolsa talyplar.comyn agzalary bilen sohbetdes bolaysanyz? Biz sizden hosal bolardyk?

Dowamy »

1635 72
Köneler, 9 years ago


Talyplar.coma haýy$!!!

Salam gadyrdan doganlar? Gowumy ýagdaýlaryñyz? Sizden haýy$ym bardy. Ýagny opera tmda islemeýändigi sebäpli köp türkmen doganlarmyz internetden peýdalanyp bilenoklar $olara kömek etmegiñizi haýy$ edýän! Ýagny köp telefonlarda özünde opera gelýärde olam i$lemänden son agent,ýa opera alyp i$läp bilenoklar. $onuñ úçin bilýän bolsañyz programasyny goýs...

Dowamy »

835 9
Köneler, 9 years ago


21.05.2011

Gi4 ýag$y com'yñ agzalary? 21 maý günem gelip ýetdi. Allajan belki ýalandyr Ensalla. Hemmämizi Allahyñ özi-öz penasynda saklasyn türkmen doganlar!!!

Dowamy »

2150 118
Köneler, 9 years ago


Avito.ru-gyzyklansanyz oglanlar.

Salam talyplar.comyň agzalary gowumy ýagdaýlaryñyz! Baýramyñyz bilen. Men hem masyn söwdasy bilen gyzyklanýanlara bir teklibim bar. Girip görün ýarar diyip umyt edýän. Essasy kamazdan peýda köp doganlar.

Dowamy »

1071 10
Köneler, 9 years ago


Maslahat berin doslar

Salam dostlar hem doganlar? Gowjamy yagdaylarynyz? Ir yagny yas oylenmek barada nahilli garayanyz. Mumkin bolsa komek edin, nahilli garayyslarynyz bar.

Dowamy »

1157 37
Köneler, 9 years ago