Dost deñiz kenaryndaky dashlara meñzär, öwünçä ýeke-ýeke ýygnarsyñ, soñra ýeke-ýeke deñize oklarsyñ, ýöne käbirlerine dözmersiñ, ine shol dözmeýänleriñ seniñ hakyky dostlaryñdyr...

Köneler, Westboy tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir