Ýalan dogrydan, garañky ýagtydan gaçar, güne$ ýalñyzdyr ýöne, hemme ýere $öhle saçar...

Köneler, Westboy tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir