salamcik vsem. Yene soygi temasyda... Mende 1 sorag bardyda! Ine bir yagday. Gyz oglan eyyam esli wagt gurle6yarler. Yone gyzyn joralary, dwayurkalary, hatda yaaaakyn goryan 1 adamsam ol oglan gowy dal, ta6la, sana mynasyp dal, 1000 esse gowusyny taparsyn diyyaler. Sebabi ol oglan cilim cekyar, arasynda aragam icyar. Oglanyn doganam bile bolup bilmersiniz diyyar, yone ol ukr.da okaya, barde bolyan zatlardan habary yok. Umuman, ol adamlan hicisem yamanlyk islanok, gowulyk bolsun diyip aytyarlar. Yone bular biri birini gowy goryarler! Indi name etmeli kimi dinlemeli?

Köneler, Myahri6a tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir