Ine şeýdip menem agza bolaýdym öýdýän talyplara!!! wiii,salamlaşmany yatdan çykarypdyryn, SALAWMALEÝKUM gadyrly talyplar,menem şeýdip araňyza goşuljak bolýan,yene bir talyby kabul edersiňizä?!

Köneler, noone tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir