Gelin azyjyk gybat kakalyn

salawmaleykum,dosslar we joralar! GAWYJA otynyzmy? menä şuwagt aaaacccc:( ozem beter icim gysya,bardenem gyzyklyja tema yokla.. gelin üýşüp-çaşyp gybat edelin.ha;) tanyşalyn,dosslaşalyn:)

Dowamy »

1035 30
Köneler, 9 years ago


Siziň üçin haýsysy???

Dunyade adamlara diymesi(ya da kabul etmegi) in agyr 3 fraza? sizin pikirinizçe haysylar? elbetde her adam uçin her durli bolup biler,yone statistika gora:
1.seni söýýän
2.bagyşla
3.kömek et(haýyş etmek)
a siz haysy frazalary aytmany kyn goryaniz? menin uçin yokardaky sananlamyn 1 we 2njileri we yalňyşanymy kabul etmek

Dowamy »

948 16
Köneler, 9 years ago


Diplomatiýa näme?

Taryhda diplomatiýanyñ ähmiýeti barada öñdebaryjy syýasatçylaryñ ýazgylarynda saklanyp galypdyr. Gollandiỳaly syỳasatçy Hugo Grotus diplomatiỳany şeỳle beỳan edỳär:”Diplomatiỳa ylalaşyksyzlyklaryň parahatçylykly ỳol bilen çözülmesini üpjün edỳär. Bu çözümiň üç ugry bar:
1. Taraplar arasynda duşuşyklar we gepleşikler.
2. Taraplardan he...

Dowamy »

842 4
Köneler, 9 years ago


Ufff...yene biri men taze agza boldym dip tema açdymay?

Ine şeýdip menem agza bolaýdym öýdýän talyplara!!! wiii,salamlaşmany yatdan çykarypdyryn, SALAWMALEÝKUM gadyrly talyplar,menem şeýdip araňyza goşuljak bolýan,yene bir talyby kabul edersiňizä?!

Dowamy »

1008 24
Köneler, 9 years ago